Crkvica sv. Stjepana

Crkvica sv. Stjepana na Koledniku sagrađena je od hercega Stjepana Vukče kad je g. 1466. prolazio kroz Drašnice za Dubrovnik, o čemu svjedoči natpis koji se danas čuva u Muzeju hrvatskih starina u Splitu. Crkva je jednobrodna građevina s četverokutnom izduženom apsidom i bačvastim svodom. Navrh pročelja je zvonik na preslicu za jedno zvono. Na oltaru je bila Svečeva slika na drvu, rad fra Petra Pavla Kunca iz 1801. godine.