Stara župna crkva sv. Jurja

Stara župna crkva sv. Jurja izgrađena je g. 1891. u sredini Sela. To je jednobrodna kamena građevina sa zvonikom na preslicu za dva zvona. Teško je oštećena od potresa g. 1962. Dugo je propadala. Tek 2001. god. obnovljen joj je krov i preslica za dva zvona. Postavljeno je staro zvono sv. Jure koje je bilo pod ruševinama gotovo 40 godina. God 2003. postavljeni su novi prozori čime je crkva zaštićena od daljega propadanja. Predstoji unutrašnja obnova.