Župna crkva Bezgrješnog Začeća

Župna crkva Bezgrješnog Začeća u zaselku Kraj  građena je na temeljima stare crkve od 1971. do 1976. god., prema projektu arh. Ante Rožića. To je modrena betonska građevina centralnog tlocrta, s prelomljenim krovom prema unutrašnjosti. Crkva je niskogradnja, bez zvonika, a zvona  se nalaze na željeznoj konstrukciji s južne strane crkve. God. 1989./90. na njoj su obavljeni opsežni radovi: crkva je izvana i iznutra ožbukana, montirana je nova prozirna kupola na krovu, obnovljeni su zatvori, izmijenjena je električna instalacija i preuređen sakristijski prostor. God. 1995. nabavljen je kip sv. Roka, a g. 1996. sv. Ante. God. 2000. crkva je klimatizirana. God. 2002. restaurirana je slika Bogorodice s Djetetom na kojoj se nalaze sv. Katarina, sv. Barbara i sv. Nikola, ulje na daski, veličine 100×120, rad Filipa Naldija (XVIII. st.). God. 2003. restaurirana je slika sv. Jurja  na platnu (u vrhu slike je Gospa s Djetetom a sa strane sv. Franjo i sv. Nikola), veličine 150×250, a g. 2004. restaurirana je slika na platnu Kamenovanje sv. Stjepana, u gornjem dijelu slike je Bog Otac, Sin Isus s križem i golubica – znak Duha Svetoga, (XIX. st.), veličine 110×170.

Crkva je podignuta na temeljima stare crkve sv. Jure koja se spominje g. 1523. u turskom dokumentu kao crkva koja je odavno postojala. Moguće je čak i XV. st., a posvetio ju je g. 1679. fra Petar Soljanin, biskup sofijski. Godine 1745. sagrađena je nova, barokna, ali je g. 1749. oštećena od potresa. Stoga je g. 1801. obnovljena. Međutim, g. 1962. potres ju je srušio do temelja.

Oko crkve je groblje. Tu je bilo i srednjovjekovno groblje o čemu govori nekropola stećaka. Tu su i rimski sarkofazi (pod državnom zaštitom (24/74-66, reg. br. 17), što svjedoči da je mjesto bilo naseljeno još prije Hrvata.