Kapelica Gospe Pomoćnice kršćana

Kapelicu Gospe Pomoćnice kršćana krajem XIX. Stoljeća sagradio je Nikola Talijančić pok. Petra.Nikola je bio ribar na ušću rijeke Missisippi u USA. Jednom je silni uragan sve poharao, a on se našao u rijeci među balvanima. Uto ga je napala velika zmija. U toj teškoj situaciji zavjetovao se Gospi Pomoćnici kršćana i obećao sagraditi kapelicu u svom radnom mjestu, što je na povratku kući i izvršio. Kapelicu je sagradio na lokalitetu „Oštra“ iznad sela na staroj cesti. Kada je 60.-tih godina građena „Jadranska magistrala“ kapelica je srušena. Kćeri pok. Nikole više puta su tražile od predstavnika vlasti da kapelicu ponovno sagrade, ali u svom nastojanju nisu uspjele. Nakon uspostave demokracije u Hrvatskoj kapelica je ponovno sagrađena i u kapelicu ponovno postavljen isti Gospin kip koji je bio i u srušenoj.