Umrli

Preminuli župljani Gospe od Ružarja – IGRANE – u prošlom i ovom stoljeću:

1. siječnja

1905.     Frane Miošić, bivši učitelj

1994.     Anka Mihaljević pok. Nedjeljka u Rijeci

2. siječnja

1987.     Franka Lulić ž. Izidorova

1994.     Marija Talijančić pok. Grge

2012.     Antica Bakalić ud. Luje

3. siječnja

1965.     Tomo Lulić pok. Mate

1968.     Niko Miočević pok. Ante

1994.     Blaž Antičić

4. siječnja

1922.     Mara Antičić pok Mate

1979.     Andrija Rudelj pok. Ante

2005.     Ivanica Mihaljević pok Jure

5. siječnja

1909.     Ana kći Andrije Pruga

1949.     Kaja Bakalić ž. Matina

1979.     Ivan-Marijan Antičić-Lović pok. Šimuna

1989.     Nediljko Kumrić pok. Luke

2022.      Ante Talijančić

6. siječnja

1906.     Tereža ž. pok. Ante Lovića

1953.     Mara Lulić ud. Ivana

1942.     Ivan Brajković pok. Joze

1967.     Ante Mihaljević pok. Ivana

1970.     Mara Mihaljević pok. Ante

7. siječnja

2014.     Fra Petar Rastočić, župnik

2015.     Marija Parun ud. Luke

8. siječnja

1916.     Mate Antičić – Palikuća

1916.     Mate Miočević pok. Ante

1943.     Manda Mihaljević

1987.     Roža Lulić pok. Čire

1996.     Izidor Lulić pok. Ivana

2002.     Nede Jurišić rođ. Talijančić u Americi

9. siječnja

1921.     Dragica Pećar rođ. Grbić u Bačkoj

1925.     Mara Ivičević rođ. Grbić

1960.     Antica Bakalić pok. Jakova

2006.     Anđelko Antičić pok. Tome

2009.     Milica Pobrica ud. Ante

10. siječnja

1909.     Manda Rudelj

1956.     Matija Brajković pok. Mate

2017.     Ana Anka Šimić ud. Nikole

11. siječnja

1941.     Jure Talijančić pok Joze

1944.     Stipe Šimić pok. Bare – Laik

1958.     Mate Talijančić pok. Petra

1968.     Mile Miočević po Ante

2000.     Fanika Tol ud. Mije

2005.     Karmelo Miočević pok. Cvitana

2017.     Andrija Cvitanović

2018.     Franka Bakalić

12. siječnja

Mara ž. Ivana Mihaljevića

1915.     Ante Antičić pok Tome

1924.     Jerka Lulić

1971.     Ana Mihaljević pok. Luke

13. siječnja

1939.     Antica Talijančić ž. Jurina

1953.     Ante Mihaljević pok. Jure u Americi

1969.     Andrija Mileta u Americi

14. siječnja

1937.     Petar Talijančić pok. Ive

1959.     prof. Mile Antičić-Lović pok. Ante

1980.     Marica Deur ud. Bože rođ. Šimić

1996.     Željko Parun pok. Stipe

15. siječnja

1924.     Joze Antičić – Palikuća pok. Ivana

1927.     Mara ud. Mije Lulića rođ. Parun

1946.     Ivan Lulić pok. Ante

1991.     Kleme Šimić pok. Mate

2015.     Ivan Pobrica pok. Zore u Americi

16. siječnja

1955.     Mara Lović pok. Mije

1962.     Mara Kumrić ud. Luke

1970.     Matija grgić ž. Ante

1996.     Anka Cvitanović ud. Tomislava

1998.     Kata Morović pok. Nikole

17. siječnja

1905.     Tomica ž. Joze Mihaljevića

1922.     Zorka Cvitanović ž. Stipe rođ. Talijančić

1934.     Mara Prug

1991.     Mara Lulić ud. Karmela

18. siječnja

1940.     Ana Bakalić ud. Nikole

1953.     Kata Rudelj ud. Ante

1981.     Toma-Ante Mihaljević pok. Luke

2019.      Mirko Šošić

19. siječnja

1905.     Grgo Lulić pok. Ante

Toma Antičić Lović pok. Ivana

1966.     Joze Parun pok. Stipe

20. siječnja

Jela Talijančić

1917.     Andrija Prug pok. Marka

1959.     Grgo Morović pok. Ivana

1984.     Tereža Cvitanović ud. Stipana

1988.     č.s. Roža Manduka Parun u Argentini

2013.     Ivan Mihaljević pok. Joze

21. siječnja

1904.     Ivan Kumrić pok. Pavla

1918.     Bara Talijančić ud. Ivana

1945.     Kata Antičić ud. Petra

1946.     Joze Talijančić pok. Jure u Americi

1961.     Jakov Parun pok. Stipe

1962.     Dominko Cvitanović pok. Andrije u Americi

Andrija Prug u Argentini

22. siječnja

1915.     Vica ud. File Šimić

1942.     Ante Parun pok. Stipe

2017.     Ivka Ivanka Antičić r. Visković

23. siječnja

2006.     Drago Miočević pok. Stipe

24. siječnja

1930.     Karmelo Parun pok. Ante

1954.     Neda Parun pok. Stipana

1960.     Matija Mihaljević ud. Joze

2014.     Jozo Brajković pok. Ivana

25. siječnja

1906.     Kata Antičić ž. Mate Lulića

1910.     Joze Šimić pok. Mije

1917.     Jakov Bakalić pok. Nikole

1964.     Ana Talijančić ž. pok. Grge Šulenta

2005.     Stipe Parun pok. Luke

26. siječnja

27. siječnja

1900.     Manda ž.Šimuna Lulića

Manda Miočević ž. Lukina

Matija Talijančić

1965.     Mijo Lulić pok. Mate

1984.     Danijel Mihaljević pok. Luke u Argentini

1992.     Franka Lulić  pok Ćire

28. siječnja

1905.     Šima Šošić pok. Ivana

1911.     Ivan Kumrić pok. Paške

1916.     Jakov Talijančić pok. Bariše

1919.     Antica Miošić ud. Frane rođ. Pobrica

1923.     Mara Talijančić pok. Martina

1933.     Ivanica ud. Grge Bakalić

1962.     Dominko Cvitanović pok. Andrije

1987.     Jozo Cvitanović pok. Luke u Argentini

1996.     Mate Talijančić pok. Ivana

29. siječnja

1922.     Nediljka Šimić

1967.     Mate Cvitanović pok. Ivana u Kanadi

1992.     Franka Lulić

30. siječnja

1914.     Joze Mihaljević pok. Tome

1933.     Toma Duka

31. siječnja

1907.     Ante Miočević pok. Lovre

1956.     Ivan Rudelj pok. Marijana

2000.     Augustin Prug pok. Marka

2020.      Karmelo Ante Lulić

1. veljače

1934.     Kata Šimić

1940.     Ivka Cvitanović ud. Ante

1947.     Matija Visković

1947.     Terezija Mihaljević pok. Ante

1949.     Ante Šošić – poginuo

1975.     Zane Ivankovac rođ. Parun

1986.     Milica Mihaljević ud. Ivana

2. veljače

1928.     Mate Lulić pok. Nikole

1944.     Jela Bakalić ud. Ante – u El shattu

1949.     Ante Šošić

1959.     Bariša Lović pok. Mate u Novom Zelandu

1964.     Zorka Kumrić ud. Ante

1967.     Kata Cvitanović pok. Ante

1988.     Andrija Antičić pok. Joze

2002.     Nede Prug ud. Augustina

2021.     Mate Šošić

3. veljače

1900.     Grgo Mihaljević pok. Ivana

1915.     Manda ž. Mate Bakalića

1924.     Pavao Mihaljević pok. Petra

2019.     Jadranka Miočević

4. veljače

1905.     Ivan Talijančić pok. Ivana

1905.     Ante Talijančić pok. Ivana

1910.     Mate Šimić Ivanov

1951.     Mate Bakalić pok. Jakova

1971.     Andrija Talijančić Jurin

1984.     Nediljko Mihaljević pok. Stipana U Rijeci

1988.     Tome Antičić pok. Bariše

5. veljače

Bariša Lulić pok. Ivana

1940.     Ivanica Cvitanović ž. Ivana

1967.     Kata Cvitanović pok. Ante

1995.     Bariša Talijančić pok. Dominka

1997.     Vinka Miočević ud. Ćire

2011.     Jure Šošić Živka

6. veljače

1906.     Mara Kumrić ž. Pere Paruna

1963.     Ivan Antičić-Lović Mategin

1992.     Danica Prug

7. veljače

1975.     Mara Duka rođ. Talijančić

8. veljače

1975.     Stipe Morović pok. Filipa

1974.     Ivan Mihaljević pok. Tome – Novi Zeland

9. veljače

1905.     Mijo Mihaljević pok. Ivana

1914.     Ivan Talijančić     pok. Luke

1940.     Kata Lulić

1954.     Kata Perišić ud. Petra

1954.     Grgo Antičić pok. Mate u Americi

1956.     Stipe Mihaljević pok. Nikole u Americi

1967.     Neda Šulenta ž. Ivana u Australiji

1977.     Frana Pijacun rođ. Lulić u Novom Zelandu

1996.     Mate Kumrić pok. Pavla

10. veljače

1905.     Ivan Talijančić pok. Petra

1906.     Matija Antičić ž. Tome

1922.     Šimun Antičić-Lović

1961.     Mara Bilić ž. Frane u Jajcu

1989.     Vica Mihaljević ud. Jure

1998.     Mara Rudelj ud. Jakova

2019.      Anđelko Bartulović

11. veljače

1914.     Mara ud. Ivana Lulića

1934.     Ivan Parun pok. Stipe

1948.     Matija Lizatović Ž. Antina – u Župi

1992.     Milica Šimić

2015.     Tomislav- Grgo Antičić

12. veljače

1924.     Andrija Talijančić pok. Joze

1966.     Mimi Antičić ud. Ivana u Americ

1982.     Josip Kumrić pok. Ante

1992.     Filomena Skrepnik rođ. Mihaljević

2005.     Ljubo Parun pok. Ivana

2018.     Mare Mijačika rođ. Talijančić

13. veljače

1909.     Mijo Talijančić Stipin

Tomica ž. Ivana Rudelja

Antica Pobrica ž. Andrijina

1970.     Ante Peko pok. Ivana

14. veljače

Ivan Talijančić pok. Joze

Ivanica Pobrica

1937.     Ivan Antičić, učitelj

1950.     Ana Lulić ud. Andrije

1992.     Kate Rudelj ud. Vicina

2018.     Grozdana Žužić rođ. Antičić

15. veljače

1921.     Joze Bakalić pok. Jakova

16. veljače

1915.     Lovre Talijančić Antin

1943.     Toma Mihaljević pok. Mije

1962.     Viktorija Miletić ud. Joze u Sarajevu

1962.     Mara Prug ud. Luke

2015.     Viktorija Uljarević

17. veljače

1913.     Krsto Antičić Antin

1943.     Krste Miočević Ivanov

1983.     Zane Bobanac pok. Andrije

18. veljače

1905.     Mate Šošić pok. Ivana

1947.     Luca Prug ž. Ivanova

1997.     Miljenko Miočević pok. Stipe

19. veljače

1903.     Petar Talijančić pok. Bariše

1907.     Matija Vekić pok. Frane

1929.     Jure Miočević pok. Lovre

20. veljače

1938.     Marija Antičić kći Ivanova

1962.     Ana Brajković ud. Ante

1993.     Č.s. Azarija Kumrić u Argentini

21. veljače

1918.     Grgo Talijančić pok. Petra

1937.     Ivanica Bakalić Matina

1945.     Ferdo Grbić pok. Andrije

1948.     Kata Radić ud. Luke

1948.     Frane  Mihaljević Nikin u Novom Zelandu

22. veljače

1914.     Mladen Šimić Ivanov

Matija Bakalić pok. Grge

23. veljače

1933.     Matija Kumrić ud. Ivana

2011.     Filip Šimić pok. Stipe

24. veljače

1937.     Andrija Pobrica

1942.     Filip Morović

25. veljače

Vice Lulić

1995.     Nado Surjan pok. Bože

26. veljače

1905.     Kata Šošić pok. Ivana

1942.     Andrija Lulić pok. Mate

2011.     Dragica Brajković ž. Nedjeljka

27. veljače

1965.     Dragutin Cvitanović

1975.     Ivan Šimić pok. Tome u Americi

1983.     Mate Antičić Antin

28. veljače

Mate Lović pok. Šimuna

1957.     Antica Parun ud. Stipe

1973.     Franka Parun rođ. Antičić

1. ožujka

1905.     Ruža Vuletić ud. Ante Lulića

1910.     Jure Rudelj pok. Šimuna

1935.     Mara Mihaljević pavlova

1957.     Martin Lović pok. Luke u Novom Zelandu

1992.     Vice Rudelj pok. Andrije

2. ožujka

1925.     Kata Cvitanović pok. Ivana

1986.     Sofija Tais u Sarajevu

1991.     Ivanica Šimić (Zane)

1999.     Zorka Miočević ud. Srećka

2015.     Stipe-Toma Bakalić

2020.     Mara Šulenta

3. ožujka

1905.     Ante Talijančić pok. Ivana u Americi

1916.     Ivan Jerinić iz Stona

1928.     Vica Šošić Matina

1971.     Nikola Cvitanović u Americi

2013.     Anto Ćosić

4. ožujka

1963.     Ante Kumrić

1972.     Ivica Šimić ud. Kleme

1973.     Andrija Talijančić pok. Ivana

1976.     Doma Lulić ud. Ante rođ. Talijančić

1991.     Pera Cvitanović rođ. Kumrić

5. ožujka

1904.     Kata ž. Tome Borovca

1904.     Bara ž. Bariše Bakalića

1911.     Mate Bakalić kći Bariše

1914.     Matija Bakalić kći Bariše

1924.     Ante Antičića pok. Ivana

1932.     Matija Morović žena Grge

1966.     Ana Lulić ud. pok. Ilije

6. ožujka

1935.     Antica Morović ž. Petrova

1963.     Jure Mihaljević pok. Ivana

1968.     Mara Cvitanović pok. Ante

1966.     Ana Lulić ud. Ivana

1982.     Antica-Perina Antičić-Lović ud. Ante

1985.     Č.s. Matija- Ane Marija Lulić u Splitu

2020.     Ante Talijančić

7. ožujka

1908.     Pero Talijančić pok. Ante

1963.     Mara Šulenta ud. Ilije Talijančića

1966.     Bara Šimić rođ. Talijančić

1980.     Jerko-Frane Lulić pok. Andrije

8. ožujka

1904.     Ante Brajković pok. Frane

1934.     Lovre Lulić pok. Joze

9. ožujka

1956.     Ivan Prug pok. Andrije

10. ožujka

1901.     Mara Antičić-Lović

1905.     Mate Antičić pok. Ivana

1957.     Kata Parun ud. Luke

1965.     Zana Parun ud. Krste Antičića

1968.     Sofija Antičić ud. Ivana

1998.     Franka Talijančić pok. Stipe

11. ožujka

1919.     Mara Mihaljević kći pok. Luke

1941.     Ilija-Stipe Talijančić pok. Mije

1954.     Mara Lović  pok. Luke

1956.     Mara Lović ud. Andrije

1968.     Aneta Šimić ud. Mate

12. ožujka

Veronika Pribičević u Novom Zelandu

1981.     Joze Tais u Sarajevu

1972.     Kata Talijančić pok. Ivana

13. ožujka

Perina Lulić ud. Andrije

14. ožujka

Paško sin Ivana Kumrića

1916.     Ivan Ante Mihaljević Pavlov

15. ožujka

Tomica ž.pok. Paške Mihaljevića

1935.     Kata Šimić ž. Ivanova

1985.     Marijo Lulić pok. Andrije

1988.     Matija Miočević ud. Cvitanova

2016.     Ivan Talijančić pok. Andrije u Americi

16. ožujka

Vicenca Mihaljević Ivanova

1964.     Ante Cvitanović pok. Andrije u Americi

1973.     Tomica Mihaljević pok. Kleme

1979.     Kata pobrica ud. Joze

2000.     Teodor Talijančić pok. Stipe

17. ožujka

1965.     Jela ud. Ivana Prug

18. ožujka

1918.     Ante Bakalić pok. Joze

1924.     Bara Miočević

1930.     Jela-Antica Duka Tomina

19. ožujka

1922.     Stipe Mihaljević pok. Mate

1943.     Č.s. Neda Lulić Paškina u Italiji

1985.     Franka Talijančić ud. Matina

20. ožujka

1909.     Mate Šimić pok. Joze

1943.     Ivan Talijančić pok. Bariše

1944.     O. Fra Ante Benutić, župnik, ubijen

1945.     Grgo Bokšić pok. Pavla

1946.     Mara Lović ud. Matina

1948.     Mate Šimić pok. Bare

21. ožujka

1914.     Marija Antičić Barišina

1930.     Mara Cvitanović pok. Andrije

1960.     Grgo Talijančić pok. Bariše

1982.     Miloš Šimić pok. Ivana

1997.     Ivo Morović pok. Petra

22. ožujka

1924.     Matija Lović ud. Luke

1941.     Zana Lulić ud. Mate rođ. Šimić

1962.     Mijo Antičić pok. Joze u Americi

23. ožujka

1912.     Ivka Lulić ž. Nikolina

1939.     Antica Talijančić ž Jurina

1955.     Rakela Tomić pok. Ante Kumrića

1942.     Ana Mihaljević ž. Ivanova

2013.     Lenka Lulić pok. Stipe

2017.     Kata Sikirica r. Mišetić

24. ožujka

1923.     Andrijana Parun pok. Luke rođ. Marković

1923.     Mara Raos rođ. Mihaljević

25. ožujka

1920.     Mate-Ivan Lulić sin Andrijin

1926.     Kata Šimić ud. Mate

1972.     Karmelo Lulić (Donkov) u Australiji

26. ožujka

1923.     Ana Mihaljević, kći pok. Luke Paruna

Zana Lulić ž. Matina

1945.     Vicenco Bakalić pok. Ivana

2015.     Ante Tolj

2021.     Stipe Morović

27. ožujka

Fra Frane Lulić pok. Josipa

1916.     Anica ud. Nikole Lulića

1935.     Doma Lulić kći Andrijina

28. ožujka

1929.     Matija Miočević ud. Nikole

2000.     Štefanija Mihaljević, ž. Lucijana

29. ožujka

1959.     Antica Rudelj ud. Andrije

30. ožujka

1912.     Križan-josip Antičić-Lović pok. Nikole

1936.     Mijo Lulić pok. Jakova

1943.     Danko Šimić pok. Filipa

1956.     Antica Talijančić ud. Petra

2007.     Miro Lulić pok. Jerka

31. ožujka

1938.     Ivan Talijančić Matin

1961.     Filomena Miočević ž. Mile

1. travnja

1916.     Kata ž. Andrije Lulića

1929.     Matija Lulić ud. Frane

2022.     Anđelka Antičić-Lović

2. travnja

1915.     Stipan Talijančić pok. Ivana u Americi

1918.     Grgo Talijančić pok. Ante

1996.     Tere Rudelj ud. Andrije

3. travnja

1927.     Marija Parun Antina

1965.     Tomo Morović pok. Grge

1969.     Berislav Morović

4. travnja

1911.     Andrija Antičić Antin

1939.     Nikola Lulić pok. Mije

5. travnja

1937.     Joze Antičić-Lović

1961.     Dinka Talijančić ž. Antina

1990.     Marija Buljan ud. Marka rođ. Talijančić

6. travnja

1915.     Lucija Lulić pok. Petra

1931.     Ante Bakalić pok. Grge

1988.     Ivan Lulić pok. Mije

1996.     Sloboda Beroš ž. Marina rođ. Šimić

7. travnja

1916.     Jure Juričević pok Ivana

1917.     Antun Ajduković

1927.     Petar Perišić

1928.     Mara Vuletić Matina

8. travnja

1961.     Ante Mihaljević pok. Joze

1970.     Joze Mihaljević pok. Ivana

1996.     Marija Antičić ud. Andrije

1996.     Zvonka Mihaljević – Miler

9. travnja

1955.     Doma Talijančić ud. Ante

1956.     Mate Lulić pok. Bariše

10. travnja

1918.     Matija Kumrić ud. Petra

1924.     Niko Lulić – Šain u Splitu

1937.     Joze Prug

1964.     Ivan Miočević pok. Marka

11. travnja

1917.     Mate Lulić pok. Andrije

1938.     Stipe Urlić pok. Hoze

1983.     Jure Cvitanović pok. Luke

1989.     Dinka Kalafato ud. Petra

2014.     Tiha Perko rođ. Talijančić u Australiji

12. travnja

1926.     Manda Bakalić pok. Joze

1939.     Petar Morović pok. Ivana

1940.     Neda Talijančić pok. Duje

1965.     Jela Prug ud. Mate

13. travnja

1904.     Kata ud. Mije Lulića

1926.     Kata ž. Nikole Lulića

1975.     Srećko Morović, profesor

2008.     Dragica Marinović ud. Luke

2011.     Iva Lulić ž. Andrije

2021.     Kristina Begović

14. travnja

1968.     Bariša Mihaljević pok. Joze u Australiji

1989.     Joze-Karmelo Bakalić pok. Mate

1997.     Danica Parun ud. Željke

2011.     Karmela Talijančić ud. Stipe

2017.     Fermina Miočević r. Šošić

15. travnja

1914.     Joze Talijančić u Trstu

1956.     Drago Lulić mijin, učitelj

2020.     Jozo Antičić

16. travnja

1918.     Mara Kumrić ud. Ante

1927.     Tomica Juraković rođ. Lović ž. Stankina

1933.     Luka Bakalić pok. Joze (nabavio slike križnog puta 1906. Godine)

1956.     Dominko Talijančić pok. Andrije

17. travnja

1954.     Tomica Mihaljević kći pok. Joze

18. travnja

1930.     Ante Parun pok. Ive

2002.     Iva Brajković ud. Ante

2007.     Mate Bakalić Ante

19. travnja

1937.     Anka Ivankovac u Zagrebu

20. travnja

1925.     Manda ž. Andrije Talijančića

1925.     Matija Mihaljević pok. Nikole

21. travnja

Joze Miočević Nikolin u Americi

Matija Miočević ž. Nikole

1947.     Ante Cvitanović pok. Ivana

22. travnja

1952.     Iva Talijančić ud. Ivana

2016.     Ante-Dominik Antičić

23. travnja

1909.     Jela Talijančić ž. Mijina

1922.     Mate Kumrić pok. Mije

1983.     Filip Morović pok. Petra

24. travnja

1941.     Ferdo Šimić Matin

1970.     Tomo Antičić pok. Joze

1974.     Karmela Antičić ž. Tome

1977.     Ana Antičić-Lović ud. Tome

25. travnja

1955.     Vica Malić ž. Ivina rođ. Cvitanović u Jajcu

1958.     Bariša Talijančić pok. Jakova u rijeci

1972.     Lujo Bakalić pok. Joze

2022.     Petronila – Dušanka Mihaljević r. Ćurlin

2023.     Drago Talijančić p. Bariše

26. travnja

1933.     Frane Talijančić pok. Bariše

27. travnja

1976.     Ante Lulić Ćirin

1989.     Mladan Antičić-Lović pok. Joze u Australiji

2005.     Fra Anđelko Šimić, bivši župnik

28. travnja

1993.     Andrija Lović

1999.     Neven Šulenta Karmela

29. travnja

1954.     Matija Šošić ud. Joze r. Lulić

1981.     Zdenka Morović ž. Ivana

30. travnja

1907.     Jela ž. Stipe Lovića

1919.     Josip Talijančić Petrov u Meksiku

1945.     Dominko Kumrić pok. Luke u Jajcu

1978.     Karmelo Cvitanović pok. Ante

1. svibnja

1904.     Ante Lović Stipin

1909.     Dujo Talijančić pok. Bariše

1942.     Petar Mihaljević pok. Ante u Novom zelandu

1985.     Karmela Mihaljević ud. Tome

2001.     Vjekoslav Lulić pok. Leona

2. svibnja

1934.     Niko Mihaljević Matin

Josip Bakalić Barišin u Americi

1942.     Mate Antičić-Lović (Mategin) poginuo

1986.     Ljubosava Talijančić ud. Mile u Novom Zelandu

2006.     Jure Šošić pok. Ivana

3. svibnja

1985.     Augusta Talijančić

4. svibnja

1942.     Ante Cvitanović pok. Bariše, poginuo

1963.     Mara Miočević pok. Luke

1991.     Mate Baković pok. Mijata

5. svibnja

1922.     Matija Talijančić kći Bariše

1935.     Aneta ud. Andrije Lulića

1940.     Ante Lulić pok. Grge u Americi

1944.     Ivan Šimić Matin

1946.     Nevenka Lović-Antičić pok. Tome

2014.     Augustin Talijančić u Novom zelandu

6. svibnja

1924.     Kata Talijančić ž. Dominkova

2018.     Miroslav Šimić u Australiji

7. svibnja

8. svibnja

1916.     Matija ž. Mate Vuletića

1976.     Paško Talijančić pok. Bariše

9. svibnja

1910.     Grgo Bakalić pok. Joze

1912.     Mara ž. Jure Miočevića

Mara Parun pok. Ivana

10. svibnja

1914.     Ivan Talijančić pok. Luke

Ilija Bilić

1944.     Drago Šimić Tomin, poginuo u Visu

1992.     Zlata Šimunović

11. svibnja

1913.     Mate Lulić pok. Andrije

1944.     Ivan Šimić Matin, poginuo na Dugom otoku

1965.     Marica Mihaljević ud. Luke

1973.     Mara Parun ud. pok. Ivana

12. svibnja

1968.     Zane-Kate rođ. Šimić ud. Bošković

1991.     Špiro Talijančić u Novom Zelandu

13. svibnja

Petar Lulić pok. Andrije

14. svibnja

1913.     Nikola Mihaljević pok. Ivana

1918.     Marija Ajduković iz Komiže

1983.     Ante Lulić ud. Mijina

15. svibnja

1912.     Perina Cvitanović

1913.     Nikola Mihaljević

1926.     Andrija Lulić pok. Mate – Ljubin

1943.     Marica Lulić ž. Nikolina u Novom Zelandu

1949.     Iva Lović ud. Bariše

1986.     Mare Lulić rođ. Cvitanović u Americi

2002.     Ivanica-Zane Morović pok. Petra

16. svibnja

1904.     Luka Lović-Antičić Mijin

1973.     Karmelo Lulić pok. Tome

17. svibnja

1969.    Ivanica Lulić pok. Nikole

1993.     Iva Miočević

2019.     Ilija Bagarić Jakelić

18. svibnja

1902.     Luka Bakalić

1911.     Ivan Mihaljević pok. Ante

1945.     Petar Peko Antin

1963.     Vinko Muštra

1978.     Ivanica Talijančić ud. Mate

19. svibnja

1938.     Ivanica Antičić pok. Bariše

1945.     Toma Lulić pok. Ivana

20. svibnja

1915.     Fra Bone Parun u Živogošću

1917.     Pera Bakalić pok. Grge

1996.     Ivo Lulić pok. Izidora

2001.     Kristina Kumrić ud. Nediljka

21. svibnja

1914.     Mladen Šimić Ivanov

1943.     Lucija Talijančić pok. Stipe

1981.     Nikola Lulić pok Andrije u Novom Zelandu

2014.     Mate Mihaljević

22. svibnja

23. svibnja

1951.     Ivan Parun pok. Ante

1994.     Ivan Parun pok. Ante u Australiji

24. svibnja

Ivan Parun pok. Mate

1958.     Kleme Šimić pok. Ive

25. svibnja

Jure Bakalić

Joze Bakalić

1973.     Marica Lović ud. Joze

1983.     O. Fra Milan Šetka, bivši župnik

1984.     Karolina Lepetić rođ. Šimić

26. svibnja

1901.     Antica ud. Petra Lulića

27. svibnja

1940.     Petar Macan

1984.     Silvestar Talijančić pok. Grge

1986.     Oringa Cvitanović ud. Petra u Americi

2006.     Anđela Radanović rođ. Mihaljević

28. svibnja

1982.     Mirko-Mile Lulić pok. Paške

1998.     Filip Šimić pok. Danka

2007.     Ljubica Talijančić ud. Ilije u Novom Zelandu

2022.     Nenad Talijančić

29. svibnja

1908.     Antica ž. Ivana Maknića, oružnika

2006.     Andrija Cvitanović pok. Stipana

2015.     Andrija Rudelj

30. svibnja

1973.     Kata Cvitanović ud. Bariše

1985.     Augustina Talijančić pok. Ilije

2010.     Milka Talijančić pok. Mate

31. svibnja

1930.     Ante Lulić Mijin u Americi

2012.     Emilija Baković rođ. Talijančić

1. lipnja

1903.     Ana Šošić Matina

1937.     Niko Morović pok. Ivana

1940.     Šimun Ivankovac

1976.     Ana Talijančić ž. Špire u Novom Zelandu

2009.     Boris Šošić pok. Jure

2. lipnja

1982.     Bara Mihaljević pok. Joze

3. lipnja

1954.     Marija Mihaljević pok. luke

4. lipnja

1906.     Stipe Antičić-Lović

1906.     Ivan Šošić sin. Pok. Mate

1972.     Šimun Lović Antin

2011.     Ana Talijančić ž. Ante

5. lipnja

1969.     Ante Juranović pok. Nikole (Drvenik)

6. lipnja

1975.     Filip Morović pok. Stipe

7. lipnja

Manda Šimić ud. Marka

1960.     Ljubica Morović ž. Stipe

1979.     Jelisava Talijančić pok. Bariše

8. lipnja

Petar Komaić

1974.     Ivan Cvitanović

9. lipnja

1910.     Mara Komaić ž. Matina

1912.     Mara ž. Jure Miočevića rođ. Rudelj

1931.     Antica Morović kći. Nikolina

1942.     Luka Cvitanović pok. Andrije

1954.     Marija Mihaljević

1955.     Filip šimić pok. Mate

2012.     Karmelo Lulić pok. Fabijana

10. lipnja

1919.     Toma Miočević pok. Nikole

1927.     Toma Talijančić Andrijin

1937.     Bariša Antičić pok. Ivana

11. lipnja

Bariša Lović pok. Ivana

1915.     Antica ž. Pavla Mihaljevića

1981.     Lucija-Matija Lacić rođ. Kumrić u Jajcu

12. lipnja

1921.     Nediljka Šimić Matina

13. lipnja

1973.     Ivan Šulenta pok. Ante

1981.     Petar Talijančić pok. Mate

14. lipnja

1909.     O. Jere Veža

1962.     Jure Talijančić u Argentini

15. lipnja

Andrija Antičić pok. Ivana

1926.     Neda Parun Antina, utopila se

1926.     Celestina Parun Antina, utopila se

1926.     Kata Šimić Antina, utopila se

Mara Lulić pok. Paške

1978.     Kata Lulić ž. Frane u Novom Zelandu

1984.     Marko Mihaljević pok. Ante u Novom Zelandu

1987.     Fra Jozo Janković, bivši župnik

16. lipnja

1941.     Kata Kumrić ud. Mate

1941.     Kleme Prug pok. Andrije u Makarskoj

1984.     O. Fra Dane Milas, bivši župnik

1995.     Kristina Franković rođ. Morović

17. lipnja

1923.     Doma Lulić pok. Andrije

1935.     Andrija Lulić pok. Mije

Tomica Kumrić ud. Pavla

1969.     Paško Lulić pok. Mije

2002.     Borko Bakalić pok. Mije

18. lipnja

2010.     Mihovil Pobrica pok. Milana

19. lipnja

1903.     Toma Lulić Matin

1946.     Mara Parun ud. Ante

1961.     Fra David Brbić, bivši župnik

20. lipnja

1964.     mate Cvitanović u Novom Zelandu

1980.     Marija Macan ud. Petra u Pločama

21. lipnja

22. lipnja

1949.     Pavao Bokšić pok. Grge

2001.     Nikola Malešević

23. lipnja

1944.     Ante Brajković

1957.     Kata Lulić ud. Ante

24. lipnja

1918.     Marija Antičić ud. Joze

1932.     Kata Prug-Bilić Jozina

25. lipnja

1931.     Prug Luka pok. Jure u Zagrebu

1983.     Ivan „Ikica“ Talijančić pok. Jure

1998.     Karmela Mihaljević pok. Ante

26. lipnja

1921.     Ivan Šimić pok. Filipa

1972.     Ante Antičić-Lović pok. Mate

1977.     Biserka Antičić ž. Ante

27. lipnja

1992.     Kristina Talijančić pok. Nikole

2017.     Vladimir Morović

28. lipnja

1994.     Ivan Cvitanović pok. Danijela

1998.     Manduka Pobrica ud. Mije

2004.     Franka Bakalić ud. Karmela

29. lipnja

1935.     Pera Brajković ud. Joze

2013.     Fra Ante Madunić, bivši župnik

30. lipnja

1. srpnja

1947.     Iva Talijančić ud. Andrije

2. srpnja

1905.     Bariša Lulić pok. Petra

1935.     Neda Antičić Ivanova

1945.     Antica Šošić ž. Antina

1957.     Marijan Cvitanović pok. Ivana

3. srpnja

1915.     Manda ud. Mate Bakalića

2006.     Filomena Šale rođ. Talijančić u Novom Zelandu

4. srpnja

1926.     Jure Visković – Šakan

1946.     Ante Parun pok. Luke

1973.     Jure Mihaljević Mitrov.

1978.     Marijan-Milan Pobrica pok. Ilije

1991.     Kate Torti rođ. Cvitanović

5. srpnja

1909.     Kata Lulić Paškina

6. srpnja

1892.     O. Fra Jakov Lović u Makarskoj

1927.     Ante Cvitanović pok. Petra

1948.     Luca Mihaljević ud. Ante

1980.     Luka Morović pok. Filipa

1986.     Petar Šimunović pok. Josipa

1989.     Krunoslava Talijančić ud. Ivana

7. srpnja

1953.     Ivan Lulić pok. Mije u Americi

1956.     Danica Đipolo ž. Mate rođ. Bokšić u Vukovaru

2002.     Joan Batinić-Cvitanović

2022.     Ante Lulić

8. srpnja

1905.     Jela ž. Grge Lulića

1929.     Danijel Cvitanović

1946.     Matija Lulić ud. Paške

1968.     Antica Peko ž. Ante

1984.     Petar Talijančić pok. Mate u Novom zelandu

9. srpnja

1934.     Dujo Talijančić Matin u Novom Zelandu

2017.     Ivo Rudelj

10. srpnja

1936.     Mara Cvitanović

1988.     Nede Antičić pok. Bariše

2014.     Fra Vjeko Vrčić, bivši župnik

11. srpnja

1907.     Grgo Lulić pok. Paške

2009.     Marija Šimić ud. Filipa

2010.     Marko Šimac pok. Jakova

2022.     Jure Talijančić

12. srpnja

1951.     Franjo Cvitanović pok. Mate u Kanadi

1987.     Kate Talijančić pok. Lovre

13. srpnja

1917.     Vica ž. Ivana Jerinić rođ. Prug

1984.     Zane-Ivanica Cvitanović pok. Ante

1990.     Karmela Grgić ž. Špira

2011.     Petar Kaić pok. Ivice

14. srpnja

2003.     Krnelija Peko ud. Luke

15. srpnja

1985.     Mile Talijanćić pok. Pavla u Novom Zelandu

2001.     Milica Lović ud. Marinka

16. srpnja

17. srpnja

1904.     Bariša Pobrica Andrijin

1904.     Tomica Talijančić pok. Bartula

1905.     Mara ud. Ivana Talijančića

1929.     Mijo Miočević

1958.     Pera Prug pok. Jure

1963.     Filip Šimić pok. Ivana u Australiji

1993.     Stipe Šimić

1998.     Domjan Talijančić pok. Grge

2013.     Anka Šimić pok. Danijela

18. srpnja

1953.     Joze Kumrić pok. Petra

1955.     Ivo Prug pok. Jure

1973.     Bare Mihaljević Antina

2002.     Jozo Parun pok. Ante

19. srpnja

1920.     Mara Talijančić ud. Duje

1922.     Ante Rudelj pok. Ivana

2005.     Luka Marinović pok. Ivana

20. srpnja

1936.     Mara Cvitanović

1943.     Ivan Mihaljević pok. Mije

21. srpnja

1914.     Marijan Alagić

Jela ud. Jure Talijančića

Bernardo Kumrić pok. Pavla

1941.     Ivan Antičić pok. Joze u Americi

1948.     Bara Cvitanović ž. Dragutina

1965.     Tomo Lović pok. Mate u Novom Zelandu

1990.     Mate Šulenta pok. Ivana

22. srpnja

1948.     Antica Talijančić ž. Pavlova

23. srpnja

1952.     Mara Lović ud. Šimuna

1976.     Mara Lović pok. Bariše

24. srpnja

1925.     Ivanica Juričević ud. Paške

1962.     Kata Lulić

25. srpnja

2001.     Nede Ribarević ud. Marina

26. srpnja

1941.     Stipe Talijančić pok. Petra

1981.     Luka Parun pok. Stipe

1993.     Č.s. Azarija-Sara Kumrić

27. srpnja

1951.     Ante Tomić pok. Duje u Splitu

1988.     Ivica Tolja ž. Marija rođ. Šimić

28. srpnja

1928.     Mijo Antičić-Lović pok. Luke

1984.     Antica Breljaš rođ. Lulić

2011.     Tonka Batnožić rođ. Kumrić

29. srpnja

1912.     Ivanica Talijančić ud. Ante

1918.     Ivan Mihaljević pok. Jure

1922.     Joze Brajković pok. Frane

1938.     Mara Miočević pok. Ante

1950.     Joze Mihaljević pok. Ivana

2016.     Danica-Kata Cvitanović

30. srpnja

1949.     Petar Lović Tomin

2009.     Nikola Lulić pok. Andrije

31. srpnja

1945.     Franka Antičić-Lović ž. Marinka u Splitu

2008.     Andrija Talijančić pok. Dominka

1. kolovoza

1933.     Pera Lovrinčević pok. Ilije

1954.     Andrija Cvitanović pok. Luke

1978.     Lena Mihaljević ž. Karmela u Novom Zelandu

2. kolovoza

1934.     Ante Bakalić Matin

1974.     Mara Mihaljević pok. Bariše

2008.     Marija Cvitanović ud. Davida u Americi

3. kolovoza

1906.     Ana Lulić ud. Šimuna Ribarević

1908.     Luca ud. Andrije Antičića

1913.     Ante Mihaljević pok. Ivana

1952.     Ana Lović kći pok. Luke

1988.     Anđelko Mihaljević

1999.     Mara Miočević ud. pok. Vice

4. kolovoza

1961.     Ivan Antičić pok. Andrije

1999.     Jela Skrepnik rođ. Talijančić

2005.     Marija Lulić ud. Mile

5. kolovoza

1961.     Ilija Mate Antičić pok. Ante

1984.     Dr. Vladimir Cvitanović u Zagrebu

2012.     Marija Rudan rođ. Antičić

6. kolovoza

1916.     Tomica Miočević ž. Mate

1935.     Bara Lulić ž. Tome

1985.     Ljubo lulić pok. Paške

7. kolovoza

1942.     Bara Mihaljević pok. Stipe

1967.     Stipe Cvitanović pok. Andrije

1971.     David Cvitanović u Americi

2005.     Karmela Talijančić ud. Silvestra

8. kolovoza

1916.     Manda Mihaljević ud. Martina

1984.     Dome Brizar rođ. Miočević ud. Nikole

2000.     Marija Šimić ud. Karmela

9. kolovoza

1911.     Luca Šimić ud. Ive

10. kolovoza

1917.     Joze Srzić pok. Pavla iz Kotišne

1933.     Andrija Grbić pok. Luke

1980.     Karmela Cvitanović ud. Ivana

11. kolovoza

Joze Mihaljević

1982.     Roža-Tereza Parun pok. Ante

1982.     Mara Cvitanović ud. Marijana

1999.     Ivka Brajković ž. Joze

2000.     Tome Antičić pok. Andrije u Australiji

12. kolovoza

2022.     Jelica Lizatović r. Luetić

13. kolovoza

1905.     Šimun Šošić pok. Jure

1989.     Franko Bakalić Matin

1993.     Stipe Šimić

14. kolovoza

1911.    Ivan Lučić pok. Nikole iz Hercegovine

1911.     Antica Talijančić kći Ivanova

1918.     Ante Kumrić pok. Joze

1978.     Vice Talijančić pok. Bariše u Australiji

15. kolovoza

Ivka Šimić pok. Mate

1953.     Bariša Mihaljević pok. Nikole

1975.     Matija Antičić-Lović pok. Bariše

16. kolovoza

1911.     Mate Mihaljević-Bakrač pok. Stipe

1964.     Ivan Miočević pok. Ante

1965.     Nikola Lulić Paškin u Australiji

1970.     Kata Mihaljević pok. Jure

17. kolovoza

1918.     Mate Cvitanović pok. Ante

1975.     Tona Morović ž. Petra

1988.     Zorka Antičić ud. Matina

2017.     Dušanka Cvitanović ž. Ante

18. kolovoza

1913.     Don Nikola Šimić pok. Filipa

1923.     Kata Lulić ž. Marijana Vele

1933.     Ivan Bakalić pok. Luke

1957.     Anica Šimić ž. Nike u Australiji

1971.     Jela Mihaljević ud. Nikola

2012.     Marija Bakalić pok. Jure

19. kolovoza

1945.     Nikola Talijančić pok. Petra

1954.     Ana Perić ž. Ivina rođ. Peko

1988.     Katica Lulić ud. Marijana

20. kolovoza

21. kolovoza

1944.     Ćiro Mihaljević pok. Joze

1970.     Perina Cvitanović pok. Ante

22. kolovoza

1964.     Andrija Talijančić pok. Martina

1984.     Ivan Talijančić pok. Petra

1988.     Fabijan Lulić pok. Andrije

23. kolovoza

1913.     Tomo Antičić pok. Ivana

1919.     Mil. S. Amaranta (Mara) Prug pok. Andrije u Zagrebu

1936.     Andrija Talijančić pok. Petra

1978.     Ivan Roglić pok. Petra

1986.     Dome Muštra ud. Vinkova

24. kolovoza

1906.    Ivan Lović-Antičić pok. Stipe

1917.     Jure Mihaljević pok. Ante

1922.     Ivan Livajić

2002.     Luka Mihaljević pok. Tome

2016.     Fra Srećko Vekić – župnik

25. kolovoza

1903.     Anđelija Ravlić

1941.     Slovinka Urlić ž. Ivana

1946.     Jela Talijančić ud. Jakova

1953.     Ana Cvitanović ud. Ante

1962.     Viktorija Lulić ž. Mile

2007.     Jovanka Talijančić ž. Ante

26. kolovoza

1917.     Matija Mihaljević pok. Tome

1917.     Miho Mihaljević Matijin

2015.     Blaženka Nejašmić rođ. Cvitanović

27. kolovoza

1946.     Kata Miočević ž. Ivanova

1971.     Jela Mihaljević ž. Nike

1981.     Petar Kalafato pok. Petra

28. kolovoza

1906.    Kata Parun ž. Stipe

1971.     Kata Lizatović ž. Mije rođ. Lović

1972.     Mate Talijančić pok. Nikole

1994.     Andrija Prug Ivanov

2014.     Kate Antičić ud. Blaža

29. kolovoza

1940.     Mara Urlić ud. Stipe rođ. Lović

1994.     Nikola Šimić pok. Kleme

1996.     Ćiro Miočević pok. Marijana

2000.     Nede Mihaljević ud. Joze

30. kolovoza

1946.     Tome Šimić pok. Mate

31. kolovoza

1905.     Bara ž. Jure Viskovića rođ. Lulić

1. rujna

1956.     Kata Čović ud. Marijana rođ. Kumrić

1955.     Mare Miočević ud. Pok. Luke

1970.     Kata maras ud. Mate

1986.     Mate Lulić pok. Mije u Novom Zelandu

2012.     Ante Kumrić pok. Nedjeljka

2016.     Josip (Joze) Pobrica

2018.     Ivna Prug  rođ. Dragičević

2. rujna

2001.     Kata Ivankovac

3. rujna

1924.     Mate Kumrić pok. Ivana

Marija Talijančić u Trstu

1941.     Vica Mihaljević ud. Mate

1944.     Nedjeljko Miočević pok. Luke

1954.     Mara Šimić ž. Filipa u Makarskoj

4. rujna

1945.     Marica Antičić ž. Matina u Makarskoj

1955.     mara Mihaljević pok. Ivana

1985.     Mijo Lizatović pok. Ante

1997.     Bare Morović ud. Filipa

5. rujna

1922.     Mate Brajković

2022.     Živko Mihaljević

6. rujna

1937.     Ana Ćonda ž. Ivana rođ. Perišić u Makarskoj

7. rujna

1924.     Vica Alač ž. Pavla rođ. Lulić

1937.     Paško Lulić pok. Grge

8. rujna

1918.     Joze Jerinić pok. Ivana

1929.     Fra Frano Lulić pokopan u Makarskoj

9. rujna

1906.     Ana Mihaljević ž. Ante

1908.     Ana ž. Petra Talijančića

1943.     Marijan (Dane) Lulić pok. Nikole

10. rujna

1909.     Manda ud. Ante Lulića

1942.     Ivan Šimić pok. Marka

2008.     Miljenko šulenta pok. Stipe

11. rujna

1908.     Pera ud. Mije Mihaljevića

1918.     Joze Jerinić Ivanov

1969.     Sava Lulić pok. Mate u Australiji

1974.     Mijo Lulić pok. Mate

1980.     Marija Talijančić ud. Dominka

2009.     Dragica Mlačić ud. Ante r. Duka

12. rujna

1916.     Bara ud. Tadije Pobrice

1950.     Zana Talijančić kći Andrije

2016.     Dragomir-Silvestar Antičić

13. rujna

1940.     Bariša Talijančić

1949.     Petar Antičić, učitelj

1968.     Luca Pilj ud. Ivana

14. rujna

1945.     Ana Lulić ud. Nikole

1970.     Zana Parun ud. Ante

1977.     Tome Cvitanović pok. Andrije u Americi

2017.     Ante Macan

15. rujna

1912.     Ivan pobrica pok. Mije

1970.     Č.s. Doma Mihaljević pok. Mate

2003.     Katarina Herceg rođ. Pucar u Novom Zelandu

16. rujna

17. rujna

1941.     Neda Parun pok. Ivana

2020.     Igor Talijanćić

18. rujna

1904.     Jakov Bakalić pok. Andrije

1919.     Stipan Cvitanović pok. Ivana

1942.     Mate Talijančić pok. Petra

1945.     Ana Peko Lovrina iz Komina

1981.     Zana-Ivanica Pobrica ud. Lovre u Americi

19. rujna

1915.    Manda ud. Ive Paruna

1917.     Mara Bakalić ž. Jakova

20. rujna

21. rujna

Miho Lulić pok. Andrije

1909.     Paško Juričević pok. Ivana

1963.     Juko Šošić pok. Petra

22. rujna

1950.     Mijo Lović pok. Mate u Novom Zelandu

2006.     Šimica Mihaljević ud. Mate

2015.     Velimir Bakalić pok. Luje

23. rujna

2003.     Ivan Lulić pok. Andrije u Australiji

2016.     Jozo Ravlić

24. rujna

25. rujna

2007.     Lucijan Mihaljević pok. Tome

2010.     Mira Babić ud. Ivana

26. rujna

1909.     Mijo Antičić-Lović pok. Mate

1946.     Kata Šimić ž. Matina

1954.     Matija Prug ud. Joze

1954.     Matija Kumrić ud. pok. Joze

1960.     Matija Talijančić pok. Nike

2022. Ksenija Talijančić

27. rujna

1935.     Antica Cvitanović ud. Tome

1960.     Matija Talijančić ud. Grge

1976.     Ćiril-Metoda Lulić pok. Mate u Splitu

1980.     Luka Peko pok. Ante

28. rujna

1905.     Grgo Bakalić pok. Ivana

1930.     Petar Cvitanović pok. Ivana u Americi

1979.     Marija Batinić u Americi

29. rujna

1917.     Paško Parun

1931.     Ante Talijančić Matin

30. rujna

1973.     Ante Morović pok. Filipa u Americi

1992.     Ivan Šošić

1997.     Mara Runjić ud. Ilije

1. listopada

1959.     Bara Mihaljević ž. Petra u Novom zelandu

1973.     Doma Lulić ud. Nike rođ. Talijančić

1978.     Ante Frane Kumrić pok. Luke u Argentini

2019.     Katica Talijančić r. Fistonić

2. listopada

1902.     Mitar Mihaljević

3. listopada

1966.     Tomislav Cvitanović

4. listopada

5. listopada

1925.     Bariša Talijančić pok. Duje

1941.     Ana Kumrić ž. Jozina

1951.     Ivan Mihaljević

6. listopada

1906.     Tereža Talijančić ž. Petrova

1912.     Margarita Cvitanović ud. Petra

1920.     Bariša Cvitanović pok. Andrije

1927.     Stipe Antičić-Lović pok. Ante

1956.     Leon Lulić pok. Andrije u Makarskoj

1956.     Mate Šošić pok. Ante u Americi

1998.     Andrija Antičić pok. Ivana

7. listopada

1913.     Jurka ž Petra Duke

1946.     Zlata Cvitanović ž. Branke u Makarskoj

2011.     Ivan Prug pok. Andrije

8. listopada

Nikola Cvitanović pok. Ivana u Novom Zelandu

9. listopada

1903.     Toma Cvitanović

1915.     Ružica Mihaljević

1923.     Pavao Kumrić pok. Ivana

1934.     Mate Vuletić pok. Joze

1977.     Mara Mihaljević ud. Tome u Živogošću

2006.     Slavka-Gloria Batinić rođ. Cvitanović

10. listopada

11. listopada

1916.     Mara Kumrić kći Matina

1923.     Bariša Bakalić pok. Joze

1971.     O. Fra Josip Šimić

2010.     Danica Deur pok. Bože

12. listopada

1938.     Manda Lulić ud. Mije

1944.     Ana Bakalić ud. Stipe u El Shattu

2021.     Nediljko Miočević

2021.     Jozo Antičić-Lović

13. listopada

1906.     Ivo Talijančić sin. Pok. Bariše

1958.     Bariša Mihaljević pok. Mitra

1986.     Zane Prug ud. Andrijina

14. listopada

1941.     Tomica Talijančić ud. Pere

1952.     Mara Lulić ž. Mate

1973.     Bara Gračanin rođ. Mihaljević

2016.     Marica Kutlača rođ. Antičić

15. listopada

1945.     Ivo Lulić pok. Šimuna u Americi

1944.     Karmelo Lulić pok. Ante, poginuo

2007.     Eduard Lulić pok. Karmela

16. listopada

1928.     Nikola Miočević pok. Joze

17. listopada

1908.     Ante Miočević Matin

1924.     Ivan Lulić pok. Mate

1949.     Matija Bakalić pok. Stipe

1962.     Marija Mihaljević ž. Ante

2012.     Marija Penava

18. listopada

1901.     Filip Šimić

1922.     Petar Kumrić Jozin

1936.     Mate Lović pok. Mije

19. listopada

1907.     Luka Bakalić pok. Ivana

2016.     Ante-Mate Cvitanović

20. listopada

1983.     Fra Jakov vrdoljak, bivši župnik

1993.     Ivan Nejašmić

21. listopada

1944.     Jela Žarković

1963.     Mate Šimić pok. Nike

22. listopada

1958.     Ana Parun ud. Ante

23. listopada

1944.     Ivan Morović Stipin

1995.     Frane Parun

2003.     Antica Visković ud. Vicka rođ. Urlić

2013.     Tomislav Mihaljević Danijela

24. listopada

1956.     Matija Morović ud. Nikole

1957.     Ante Šimić pok. Ivana

1999.     Ivanica Lović ud. Andrije

25. listopada

1967.     Mijo Rudelj pok. Andrije

1992.     Mate Talijančić pok. Jure

2014.     Ivan Morović pok. Srećka

26. listopada

1902.     Manda Bokšić ž. Jozina rođ. Cvitanović

27. listopada

1904.     Manda ud. Cvitanović

1908.     Petar Parun pok. Mate

1909.     Pavao Bokšić pok. Frane

1912.     Mate Miočević pok. Joze

28. listopada

1918.     Manda ž. Tome Duka

Kata ud. Bariše Talijančića

1952.     Jela Prug ud. Marka

1954.     Mate Šošić pok. Šimuna

29. listopada

1950.     Veronika Malić ž. Ivanova u Jajcu

1984.     Ane Lendić rođ. Lulić

30. listopada

1934.     Kata Talijančić kći Ivanova

31. listopada

1972.     Ivan Pucar pok. Jure

1978.     Ivan Morović pok. Filipa u Makarskoj

1997.     Ante Pobrica pok. Miška

1. studenoga

1909.     Andrija Lulić pok. Nikole

1912.     Mara ž. Ivana Grubišić rođ. Mihaljević

1931.     Antica Lulić pok. Andrije

1958.     Ivan Mihaljević pok. Ante u Americi

1986.     Mate Lulić pok. Mije u Novom Zelandu

2. studenoga

1944.     Jure Rudelj pok. Jure

1957.     Matija Brajković ud. Ivana

2007.     O. Fra Tomislav Duka

2009.     Zdravko Antičić pok. Vida

3. studenoga

1926.     Ivan Cvitanović pok. Petra

1944.     Bože Deur pok. Mate

1988.     Berislav Antičić-Lović

2021.     Nediljko Brajković

4. studenoga

1942.     Mijo Šošić Matin

1970.     Karmelo Šimić pok. Mate

1997.     Andrija Lulić – Šain pok. Nikole

5. studenoga

6. studenoga

1920.     Ante Antičić Matin

7. studenoga

1918.     Ante Mihaljević pok. Joze

1939.     Ante Šimić pok. Joze

8. studenoga

1906.     Perina Kumrić ž. Ivana

1924.     Manda Mihaljević ud. Ivana

1933.     Ante Talijančić Petrov

1979.     Monika Vrkić rođ. Parun

2013.     Verka Bakalićrođ. Parun u Novom Zelandu

9. studenoga

1909.     Mijo Talijančić pok. Joze

1912.     Frane Lulić pok. Petra

1918.     Martin Talijančiić pok. Joze

1945.     Mara Mihaljević ud. Ivana

1969.     Neda Parun ž. Jakova

10. studenoga

1911.     Ivan Mihaljević pok. Tome

Perina ud. Marijana Brajkovića

1918.     Doma ž. Ilije Antičića

1918.     Antica ž. Kleme Bakalića

1928.     Manda Vuletić ž. Marijana

1959.     Mara Šošić ž. Jure

2020.     Pavao Pave Kumrić

11. studenoga

1952.     Kata Talijančić ud. Bariše

1973.     Toma Mihaljević – Miller

12. studenoga

1915.     Ante-Bariša Antičić-Lović

1918.     Matija Cvitanović ž. Lukina

2015.     Matija Talijančić

13. studenoga

1906.     Božica Miočević ž Ante

1963.     Joza Prug pok. Ante

14. studenoga

15. studenoga

1904.     Anđelija Talijančić pok. Tome

1948.     Ana Morović ud. Filipa

1956.     Mara Bakalić ud. Luke

1984.     Dalibor Jakelić

16. studenoga

1908.     Jurka ud. Bože Miočevića

1933.     Jerko Talijančić Nikolin

1946.     Antica Lulić ud. Mate

1991.     Nevenka Talijančić ud. Ivana

17. studenoga

1924.     Ivan Lulić pok. Mate

2017.     Slavko Cvitanović

18. studenoga

1903.     Luka Parun pok. Stipe

1918.     Ivanica ž. Joze Mihaljevića

2004.     Mile Penava pok. Mirka

19. studenoga

1925.     Mate-Dušan Parun u Americi (sagradio zvonik, nabavio zvona i sat)

20. studenoga

1973.     Luka Lović pok. Mate u Novom Zelandu

2002.     Roža Lulić ud. Jeronima

21. studenoga

1966.     Mara Talijančić ud. Nikole

22. studenoga

1915.     Ivan-Bartul Antičić-Lović

1920.     Luka Kumrić pok. Ante

1942.     Petar Talijančić pok. Bariše u Americi

2003.     Danica Drmač ud. Frane rođ. Parun

23. studenoga

1957.     Manda Grbić ud. Andrije rođ. Pobrica

1959.     Ivanica Mihaljević ud. Mate

1995.     Ivan Talijančić pok. Stipe

2016.     Ruža-Zorka Parun

24. studenoga

1902.     Petar Lulić pok. Nikole

1930.     Mate Šošić Mijin

1968.     Paulina Lulić ud. Ivana

2004.     Vice Šulenta ž. Karmela

25. studenoga

1917.     Ivanica Mihaljević ud. Mitra

26. studenoga

1903.     Mara kći pok. Mate Mihaljevića

1904.     Ivanica ž Andrije Lulića

1920.     Ivanica Talijančić kći pok. Duje

2021.     Ivan Šulenta

27. studenoga

1938.     Antica Rudelj Mijina

1955.     Jure Prug pok. Marka

1961.     Zana Mihaljević pok. Mate

2021.    Ivan Šulenta

28. studenoga

1998.     Josip Barbarić pok. Mirke

29. studenoga

1904.     Ana ž. Tome Mihaljevića

1919.     Bara Mihaljević ud. Mate

1983.     Filomena (Fermina) Lulić ud. Karmela

30. studenoga

1908.     Ante Miočević pok. Ivana

1930.     Stipe Bakalić u Americi

1942.     Niko Talijančić Pavin

1961.     Augustin Čović-Antičić pok. Mije

1. prosinca

1930.     Bara Cvitanović ud. Ivana

1948.     Margarita-Marica Šimić ud. Ante

1970.     Stipe Talijančić Matin

2. prosinca

1959.     Bara Talijančić pok. Lovre

1962.     Srećko Pobrica pok. Andrije u Novom Zelandu

2007.     Nikola Miočević pok. Mate-Mile

3. prosinca

1952.     Lucija Bakalić ud. Mate

1983.     Milica Talijančić ud. Andrije

1983.     Matija Rudelj rođ. Miočević ud. Mije

4. prosinca

1904.     Vice Bakalić sin. Grge

1971.     Filomena Pucar rođ. Talijančić

5. prosinca

1981.     Rita Talijančić ž. Petrova u Novom Zelandu

6. prosinca

1909.     Ante Mihaljević pok. Mate

1961.     Č.s. Marija Prug, Anćela

1964.     Ivan Talijančić pok. Grge u Novom Zelandu

7. prosinca

1929.     Jure Miočević – utopio se

1929.     Cvitan Miočević – utopio se

1945.     Ilija Talijančić pok. Petra u Australiji

1988.     Branimir Cvitanović pok. Ante

2006.     Mira Šips ud. Antuna

8. prosinca

1912.     Stipe Parun pok. Ivana

1918.     Iva Krilić ž. Tome

1921.     Luca ud. Grge Lovića

2004.     Kristina Kumrić ud. Mate

9. prosinca

2008.     Krasna Spain rođ. Bakalić

2010.     Nikola Šimić pok. Ivana u Australiji

10. prosinca

1904.     Matija ž. pok. Grge Bakalića

1918.     Mate Lulić pok. Mihe

1941.     Stipe Parun pok. Luke

11. prosinca

1963.     Joza Prug

12. prosinca

1913.     Ante Lulić pok. Ante u Americi

1951.     Mara Antičić ž. Ivana

1984.     Franka Talijančić pok. Pavla

1996.     Dimitar Mihaljević pok. Jure

13. prosinca

1914.     Manda Mihaljević pok. Ante

1961.     Mate Bakalić pok. Stipe u Americi

1962.     Ivan Cvitanović pok. Mate

14. prosinca

1909.     Mate Mihaljević pok. Tome

1911.     Nikola Lulić pok. Petra

1951.     Vid Antičić pok. Mate u Splitu

1953.     Mara Talijančić ud. Andrije

1973.     Zana Talijančić ud. Andrije

15. prosinca

1911.     Antun Miočević Nikolin

1915.     Nikola Miočević pok. Ante

16. prosinca

1903.     Ivanica Kumrić

1918.     Luka Mihaljević pok. Ivana

1929.     Mate Jerković pok. Stipe iz Komina

2010.     Danica Koziol rođ. Talijančić

17. prosinca

1927.     Ivan Miočević

1944.     Aleksandar Talijančić Grgin u Americi

1978.     Krešimir Danko Talijančić pok. Ilije

1992.     Benjamin Kumrić u Argentini

18. prosinca

1925.     Milica Talijančić ž. Vicina

1976.     Matija Cvitanović ud. Nikole

19. prosinca

1912.     Ante Mihaljević pok. Mitra

1920.     Don Toma Morović u Gracu

1940.     Karolina Antičić ž. Andrije

1953.     Pavao Talijančić

1959.     Mile Rudelj pok. Luke

1957.     Ana Kumrić ž. Mate

2002.     Špiro Grgić pok. Ante

2007.     Ante Čaleta

20. prosinca

1937.     Ana Prug ud. Andrije

2017.     Paško Talijančić

21. prosinca

1907.     Toma Mihaljević pok. Ante

1978.     Špiro-Toma Antičić pok. Joze

22. prosinca

1909.     Matija ž. Ivine Pobrice

1920.     Mara Mihaljević ud. Kleme

23. prosinca

1930.     Joza ud. Mate Brajkovića

Zakarija Talijančić Petrov

1976.     Petar Mihaljević pok. Jure

24. prosinca

1900.     Tomica Talijančić ž. Petrova

1907.     Bariša Lulić pok. Mate

1908.     Petar Talijančić pok. Ivana

1918.     Luka Talijančić pok. Joze u Puli

1929.     Matija Lulić ud. Bariše

1977.     Rudolf-Kazimir Šimić pok. Mate u Novom Zelandz

1988.     Vica Lulić ud. Leona

2019.     Ante Bakalić

25. prosinca

1994.     Vica Korać, rođena Lulić

26. prosinca

1914.     Mate Lulić pok. Mihe

1919.     Andrija Cvitanović pok. Stipana

27. prosinca

1911.     Anđelija Bokšić

1965.     Kata Lović ud. Tome

1976.     Mate Talijančić pok. Jure

2016.     Boris Miočević

2017.     Anka Vujatović

2017.     Stipe Parun

28. prosinca

1912.     Ivan Pobrica mijin

1946.     Anica Lulić ž. Tomina

1966.     Roža Antičić-Lović pok. Ivana

2021.    Šimun Antičić-Lović u Americi

29. prosinca

1918.     Mate Lulić pok. Mije

1912.     Matija ud. Kleme Lulića

1922.     Marijan Miočević pok. Tome

1943.     Marko prug pok. Jure

1984.     Mande Antičić ud. Tomina

2006.     Duje Sikirica pok. Jakova

2021.     Mate Antičić p. Tome

30. prosinca

1930.     Mara Antičić ud. Tome

1917.     Dobroslav-Ante Mihaljević pok. Joze

1962.     Mara Miočević (Žuka)

31. prosinca

1989.     Frano Drmač pok. Ante