Crkvica Sv. Nikole

Na mjesnom groblju je 1925. godine sagrađena crkvica sv. Nikole, biskupa, a prethodno je srušena srednjovjekovna crkvica sv. Spasa od koje je sačuvana apsida.

Crkvica je zavjet nekolicine Igranaca, Mate Bakalića pok. Stipe, Petra Cvitanovića Ivanova, Ante Lulića Mijina i Ivana Lulića Mijina, koji su se našli u ozbiljnoj životnoj opasnosti na ušću rijeke Missisippu u USA. U tom trenutku  zavjetovali su se sv. Nikoli Putniku i kad su se sretno živi i zdravi vratili u svoje selo, ispunili su svoj zavjet za župnika fra Joze Borkovića (1925. god.) i sagradili crkvicu,  u koju  može stati oko 60 osoba. Na pročelju je natpis: SLAVA BOGU – MIR LJUDIMA – POKOJ MRTVIMA“ s imenima darovatelja.

Na groblju ima i nekoliko antičkih sarkofaga, od kojih jedan ima na sebi urezan križ.

Tijelo fra Ante Benutića, župnika i mučenika, preneseno je u novi sarkofag s natpisom.