Starohrvatska crkvica sv. Mihovila

Starohrvatska crkvica sv. Mihovila sagrađena je krajem XI. Stoljeća – najvažniji srednjovjekovni spomenik u Makarskom primorju. Pročeljem gleda prema zapadu. Crkvica je trobrodna romanička građevina, jedna od rijetkih takvih crkvica u južnoj Hrvatskoj.

Na pročelju crkvice je mali zvonik na preslicu, građen od istog materijala kao i crkva, što dokazuje da nije kasnije nadograđen. Vrata imaju obične kamene dovratke, a na sredini pročelja je okrugli prozorčić (rozeta). U unutrašnjosti je zapadni dio širi, a istočni uži i završava četverokutnom apsidom. Crkvica ima bačvasti svod, a krov je od kamenih ploča.

Oltar je kamena ploča (menza) na stupu, a iznad oltara je polukružna niša. Uz oltar je svetohranište, a na južnom zidu je uski prozor. Uz vrata je peterokutna posuda za blagoslovljenu vodu (škropionica).

Za velikog potresa u Makarskom primorju 1962. godine crkvica je bila dosta stradala pa ju je Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Splitu obnovio. Od jeseni 1998. do ljeta 1999. Godine Ministarstvo kulture , državna uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu prihvatio se temeljite obnove. U toj crkvi slavi se sv. Misa na blagdan sv. Mihovila Arkanđela (29.IX.).

Zanimljivo je da u jednom dokumentu iz 1633. godine zapisano da je u Mlecima kupljeno zvono „za župsku crkvu sv. Mihovila u Igranima“. Taj podatak svjedoči da je ta crkva u to davno doba bila župska.