Župna crkva Gospe od Ružarija

Stjepan Blašković, makarski biskup, u svom „Dnevniku“ piše da je 12.V.1735. godine s groblja u Igranima „vratio u crkvu Blažene Djevice Marije“. Međutim, o toj crkvi se ne zna ni kada je sagrađena ni kolika je bila.

Današnja župska Crkva Gospe od Ružarija sagrađena je 1752. godine izvan sela ispod ceste. Obnovljena je 1906. godine, a proširena je s dvije pokrajne kapele 1939. godine i tako dobila oblik latinskog križa. Na pročelju vrata, a na nadvratnikuje uklesana godina 1752. Na sredini pročelja je okrugli prozor (rozeta), a uzanj dva veća prozora. Veliki je oltar od mramora, u jednoj kapeli mramorni oltar Gospe od Ružarija, a u drugoj sv. Ante. U lađi je oltar kamni Presvetog Srca Isusova iz radionice Ante Franka. S druge strane je u niši kip sv. Ante. Crkva posjeduje srebreno procesionalno raspelo, mletački rad iz XVIII. stoljeća i staro drveno raspelo.

Dugogodišnjim zalaganjem župnika župâ Igrane i Drašnice fra Srećka Vekića obnovljena je crkva i „šimatorje“ te 3. travnja 2016. godine  postavljen kip „Majka obitelji i zvijezda mora“ autora Daslava Petrovića.

Uz crkvu je od listopada 1923. do veljače 1925. godine sagrađen zvonik, kako svjedoči natpis:

„ZA VLADANJA N.V. KRALJA ALEKSANDRA I. KARAGJORGJEVIĆA, A ZA BISKUPOVANJA PRESVIJETLOGA GOSPODINA DR. K. K. BONEFAČIĆA, GLAGOLJAŠA, OVAJ ZVONIK SAGRADIO, MUNJOVODOM, ZVONIMA, SATOM I OSTALIM NAKITIO MATE DUŠAN PARUN I NJEGOVA GOSPODJA PAULINA RODJENA CABIRAC NA ČAST BOGU PRAVDE, BRATSTVA I LJUBAVI I SVE OVO PREKO SVOJIH POUZDANIKA POKLONIO CRKVI SVOGA RODNOG MJESTA I TIME IZVRŠIO SVOJ KRŠĆANSKI I RODOLJUBNI ZAVJET PREMA PREČISTOJ DJEVICI MAJCI MARIJI U GODINI JUBILEJA 1925.

SLAVA U VIŠNJIH BOGU I NA ZEMLJI MIR LJUDEM DOBRE VOLJE.“

Zvona su odljevena u ljevaonici Francesco ing. dr. Poli u Vittorio Veneto kraj Trevisa u Italiji, a sat je nabavljen od tvrtke Fratteli Solari, Pesariis, Udine (također u Italiji).

Na svakom zvonu je natpis:

  1. zvono, 6 kvintala: “IGRANE 1924. + BOGU PRAVDE + MATO DUŠAN PARUN + 1924”
  2. zvono, 6 kvintala: “IGRANE 1924. + SVETOM LUKI + KRSNOM IMENU PLEMENA PARUN, POBRICA, PRUGA”
  3. zvono, 4 kvintala: “IGRANE 1924. + SVETOM JURJU + KRSNOM IMENU PLEMENA CVITANOVIĆA” na drugoj strani: “SVETOM IVANU + KRSNOM IMENU PLEMENA TALIJANČIĆA, MIHALJEVIĆA, JURIČEVIĆA,VISKOVIĆA”
  4. zvono: “IGRANE 1924. + KRSTOVDANU + KRSNOM IMENU PLEMENA ŠOŠIĆ, BOKŠIĆ, RUDELJA, BRAJKOVIĆ, MIOČEVIĆ”

Na svakom zvonu je oznaka ljevaonice koja je zvona lijevala. Dakle, svako je zvono posvećeno jednome svecu, plemenskom zaštitniku, kojega kao svoje „krsno ime“ štuju pojedina plemena u selu.