Sakralna baština

Kršćanstvo i katolička vjera duboko su ukorijenjeni u tradiciju hrvatskog čovjeka. U Igranima skoro svaka crkvica i kapelica imaju svoju posebnu priču, priču ribara i težaka koji su kroz povijest mukotrpnim radom zarađivali za život bilo u domovinu ili inozemstvu.