Riječ župnika

 

Draga braćo i sestre u Kristu!

Živimo u vremenu velikih mogućnosti navještaja Božje riječi. Izišli smo iz „Katakomba“ u koje nas je bivši sistem bio zatvorio. Bog i ljudska pamet otvorili su nam nove mogućnosti navještaja njegove riječi i dostupnosti važnih informacija o djelovanju i radu, kako nas župnika, tako i vjernika – laika. Moć informacije i formacije sada se širi na sve strane svijeta velikom brzinom. Stoga me veseli da su i naše župe dobile svoju internet stranicu na kojoj će svatko moći pronaći nešto za sebe. Zahvaljujem g. Ivanu Talijančiću koji se potrudio izraditi ovu našu stranicu, koja će vjerujem biti svima nama od koristi. Danas živimo u vremenu medija koji nude svega i svačega. Ipak sadržaj te ponude zavisi od nas samih, zato se iskreno nadam da će nam informacije koje su dostupne na ovoj našoj stranici biti od koristi i na slavu Boga, BDM „Gospe od ružarja“ i „Svetog Jurja Mučenika“ naših zaštitnika.
Želim Vam ugodan boravak na našoj stranici i obilje korisnih informacija i obavijesti koje će te tu pronaći. Neka nas sve zajedno blagoslovi i čuva svemogući Bog Otac, neka nas štiti njegov sin Isus Krist i neka nas očuva složne u ljubavi Duh Sveti!

Vaš župnik fra Ante Buljan